You are currently viewing Biznesa ​B​itēm Štutgartē pirmā tikšanās

Biznesa ​B​itēm Štutgartē pirmā tikšanās

Ar ideju veidot klubu Biznesa ​Bi​tes 22. februārī Štutgartē ​sanāca kopā uzņēmēji un aktīvi cilvēki no visas Vācijas un pat Šveices. Organizatoriem bija liels gandarījums, ka aicinājumam tikties atsaukušies tik daudz dažādu dalībnieku, kas klātienē nekad vēl nebija tikušies.

​Kluba Biznesa ​B​ites būtība ir būt platformai, kurā uzņēmēji un interesenti varētu apmainīties ar kontaktiem, idejām, projektiem un sadarbības iespējām. Klubs palīdzētu vairot atpazīstamību uzņēmumiem no Latvijas, kā arī latviešu uzņēmējiem Vācijā. Biznesa ​B​išu mērķis ir sadarboties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), attīstīt savstarpēju sadarbību un veicināt vēlmi pirkt Latvijas produktus, kā arī rīkot pašizglītošanās pasākumus. Ideja ir dzimusi Štutgartes Latviešu kultūras biedrības Saime paspārnē, un tās autori ir biedrības valdes locekļi Ivars​ ​Bērs​ un​ Karīna Cīglere.

Ar biedrību​​ Saime sanāksmē iepazīstināja tās vadītāja Laura Putāne, bet Helmuts Salnājs no LIAA pārstāvniecības Vācijā​ informēja par sadarbības iespējām ar Latviju. Dalībnieki spraigi diskutēja par ​kluba​ nozīmi, tā būtību, vīziju, darbības sfērām un tālākajiem darbiem. Kopīgi tika apstiprināts kluba komunikācijas kodekss un dalības noteikumi.

Kā turpmākie darbi ir paredzēti: komunikācijas ceļu izveide, mājas lapas izstrāde, pašizglītošanās seminārs par biznesa psiholoģiju, logo izveide, kā arī citas iniciatīvas.

Lai uzzinātu, kā kļūt par kluba Biznesa bites dalībnieku vai saņemtu sīkāku informāciju, aicin​ā​m rakstīt e-pastu uz: biznesabites@latviesi.com.

Avots:Latviesi.com