You are currently viewing Biznesa bites tiksies Štutgartē. Piesakies arī Tu!

Biznesa bites tiksies Štutgartē. Piesakies arī Tu!

Ja domājat, ka latvietis prot tikai žēloties par laikapstākļiem un valdību, tad tā ir kļūda. Latvieši ir ne tikai korī dziedātāji un mazdārziņu kopēji, viņi prot arī radīt neredzētas lietas un tās veiksmīgi pārdot pasaulei! Štutgartē Latviešu kultūras biedrības Saime paspārnē ir radusies iniciatīva Biznesa Bites, un kluba veidošanas daba grupa: IVARS BĒRS, KARĪNA CĪGLERE un LAURA PUTĀNE ir gatavi pastāstīt, kas šīs Biznesa Bites īsti ir.

Oficiāli tas ir Latviešu kultūras biedrības Saime uzņēmēju un uzņēmīgo klubs Biznesa Bites. Šīs iniciātīvas mērķis ir apvienot latviešu izcelsmes uzņēmējus un uzņēmīgos tautiešus, dodot viņiem platformu kontaktiem, kopīgām vīzijām, projektiem un sadarbības iespējām.

Ideja par kluba veidošanu radusies 2019. gada rudenī, pēc Visvācijas biedrību tikšanās Berlīnē. Ideju par dažādu nozaru speciālistu tīklošanu aktīvi īsteno arī Eiropas Latviešu apvienība, taču biedrības motivācija un izejas punkts ir sākt ar savas tuvākās apkārtnes un reģiona uzņēmīgo apzināšanu.

Meklējot jaunus biedrības darbības virzienus un domājot par to, kurās jomās mūsu pašu kopienā un latviesu sabiedrībā vēl ir pieejami resursi un iespējas, saskatījām šādam klubam brīvu nišu un arī nepieciešamību. Apzinājāmies arī, ka tepat blakus mums ir ļoti daudz uzņēmēju un uzņēmīgo cilvēku, kuri varbūt neiesaistās māksliniecisko grupu darbībā, taču pieslēdzas cita veida aktivitatēm un varētu būt ieinteresēti tautsaimniecības, ekonomikas un uzņēmēdarbības nozarēs. Šī kluba darbība iet roku rokā arī ar, piemēram, Ārlietu ministrijas nostāju diasporas jautājumos, izvirzot atbalstu tautsaimniecībai kā vienu no šī gada prioritātēm. Tā ir laba vide un piemērots laiks aktīvām Biznesa Bitēm!

Patlaban tiek gatavota pirmā tikšanās, kas notiks 22. februārī Štutgartē, patlaban tiek apzināti interesenti. Pirmajā tikšanās reizē ir plānots iepazīstināt ar kluba ideju – izstrādāt kopīgu vīziju, kluba darbības scenāriju, aktuālās tēmas un savstarpējo sadarbību, tikšanās regularitāti. Vēlamies, lai mūsu Bites aktīvi piedalās veidošanas procesā, nevis, ka mēs noliekam gatavu konceptu priekšā. Ikviens interesents, kas jūtas uzrunāts, ir aicināts pievienoties! Sazināties ar Biznesa bitem un pieteikties uz šo tikšanos var e-pastā: ivars.bers@dvag.de un/vai zieglerkarina@yahoo.de.

Globāli skatoties, vēlamies izveidot sadarbības tīklu gan starp uzņēmējiem un uzņēmīgajiem mūsu reģionā un valstī, gan arī veicināt sadarbību ar Latviju. Atbalstīt Latvijas tautasaimniecību ar tiem resursiem, kas mums ir, sadarboties ar LIAA. Vēl viens būtisks mērķis ir izglītot un attīstīt pašiem sevi, savu darbību un izkopt savstarpējo sadarbību.

Dalībnieki būs vislielākie ieguvēji, jo attīstot sevi, viņi spēs attīstīt savu uzņēmējdarbību, spēs attīstīt ekspertu un sadarbības partneru loku. Vienlaikus viņi kļūs interesanti arī uzņēmējiem no Latvijas, veidojot dažādus sadarbības modeļus. Uzskatām, ka savstarpējā pieredzes un informācijas apmaiņa var veidot tādu efektu, ka apmācām viens otru. Idejiski plānotie couchingi ar profesionāļiem no Latvijas dos pamatīgu atbalstu gan iekšējai izaugsmei, gan tīri praktiskas darbības vides sakārtošanai.

Avots: latviesi.com