Biznesa Bites – uzņēmīgie cilvēki tiekas Minsterē / 2021. gada 16. oktobrī

Tikšanās ar “Biznesa Bitēm”