Aizpildot zemāk esošo pieteikuma anketu vai arī iesniegums brīvā formā pa e-pastu biznesabites@latviesi.com un ziedojums LKB SAIME brīvprātīgā apmērā 1x gadā.

Pieteikuma anketa

Visi lauki ir obligāti

    Lūdzu uzņemt mani uzņēmīgo un uzņēmēju klubā „Biznesa Bites“. Apņemos veikt ziedojumu vienreiz gadā uz kontu: Saime e. V., BW Bank, IBAN: DE07 6005 0101 0008 1091 30, BIC: SOLADEST600

    Nosūtot šo anketu es piekrītu manis sniegto datu un informācijas saglabāšanai un izmantošanai kluba „Biznesa Bites“ vajadzībām, kā arī kluba darbības ietvaros veikto foto, video, audio materiāla izmantošanai kluba darbības administrēšanai un publiskai atspoguļošanai (tv, radio, internets, laikraksti etc.). Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Vācijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    Piekrītu