Latviešu kultūras biedrības Saime uzņēmēju un uzņēmīgo klubs Biznesa Bites.

Šīs iniciātīvas mērķis ir apvienot latviešu izcelsmes uzņēmējus un uzņēmīgos tautiešus, dodot viņiem platformu kontaktiem, kopīgām vīzijām, projektiem un sadarbības iespējām.

Ideja par kluba veidošanu radusies 2019. gada rudenī, pēc Visvācijas biedrību tikšanās Berlīnē. Ideju par dažādu nozaru speciālistu tīklošanu aktīvi īsteno arī Eiropas Latviešu apvienība, taču biedrības motivācija un izejas punkts ir sākt ar savas tuvākās apkārtnes un reģiona uzņēmīgo apzināšanu.

  • Būtība – tīklošanās, kontaktu birža…
  • Nozīme – panākumumu, atpazīstamības veicināšana…
  • Vajadzība – mūsdienu tendences, LV prioritātes, attīstība, finanšu drošība…